Yapısal programlama

Yapısal Programlama

Yapısal programlama, programlama dilini kullanarak yazabileceğimiz, mantıksal bütünlük gösteren bloklara bölünebilen programlardır. Bu sayede karmaşık, anlaşılması zor ve sizleri zorlayacak programları daha anlaşılır hale getirebilirsiniz. Yapısal programlamada yapacağınız yapısal parçalamanın  sonucu olarak  alt yordamlar ile birlikte  program daha da küçülebilir. Programlarda yapılan bu küçülmeler sayesinde kodlama yapmak ve programı geliştirmek daha kolay hale gelebilir bu da sizlere olumlu geri dönüşler sağlar.

Yapısal programlama, program akışı esnasında alt programlar çağrılır ve bu alt program çalıştıktan sonra program akışına tekrar geri döner, programın işleyişi kaldığı yerden devam eder. Ayrıca yapısal programlamada kodların içerisindeki aynı  teknikleri kullanabilirsiniz. Bu sayede gereksiz kod tekrarlarını da ortadan kaldırmış olursunuz.

Temel program tekniklerinden birisi olan yapısal programlamanın ünü ‘goto ‘kelimesine dayanıyor. Bu programlama goto kelimesine bağımlılığı azaltıyor hatta ortadan bile kaldırabiliyor. Bu durum yapısal programlamanın daha çok duyulmasını sağlıyor.

Ayrıca bu teknikle büyük kod parçaları kısa alt çözümlemeler halinde yazılır. Bu sayede parçalar daha küçük hale getirilmiş olur ve bizlere büyük kolaylıklar sağlar. Hazırlanan bu programlarda  değişkenler yok denecek kadar az kullanılıyor ya da hiç kullanılmıyor. Genel değişkenler çözümlemeler yerel değişkenler kullanırlar ve değişkenlerini değer ve adres ile gönderirler.

Küçük kod parçalarının seviyesinde yapısal programlama belli bir zaman sıralamasına göre program akışı yapısını tavsiye ediyor. Bu yapılar modern dilde elde edilen birbirinden farklı yapılardır. Yapısal programlamadaki bu yapılar için genellikle tek giriş ve çıkış tavsiye ediliyor bunun sebebi ise bazı dillerin bunu zorunlu kılmasıdır.

Teorik Temel

Herhangi bir yapılandırılmış program teoremi, yapısal programlama teorik temelini oluşturur. Ayrıca bu programları birleştirmenin üç yolu vardır. Bunlar; sıralama, seçim ve yinelemedir. Bu kavramlar herhangi bir hesaplanabilir işlevi ifade etmek için kullanılır.

Tarihsel açıdan bakarsak yapısal programlama yönteminden pek çok alt yöntem de türetilmiştir.  Gelin bu programlama yöntemlerinin içeriği neymiş hep beraber görelim.

Dijkstra’nın Yapısal Programlaması

Bu yapısal programlamanın alt bölümlere ayrılmasının en temel sebebi tek giriş ve çıkış notasına sahip olmasından kaynaklı. Ayrıca dijkstra yapısal programlaması yapısal programlama için çok önemli. Bunun sebebi yapısal programlamanın temelinin dijkstra yapısal programlamasına dayanması.

Jackson’ın Yapısal Programlamasının Açıklaması

Verilerin akışına ve programların ilişkilerine dayanan bir yapıya sahiptir. Jackson’ın ait ola yapısal programlama ilk defa Michael A.  Tarafından geliştirilip ‘Principles of Program Design’ isimli kitapta yayınlamıştı.

Jackson’ın Yapısal Programlamasını Oluşturan Temel Yapılar

-Tekrarlar

-Sıralamalar

-Temel eylemler

-Seçimler

Yapısal Programlama ve Normal Programlama Arasındaki Farklar Nelerdir?

Eğer programlarınızı yapısal programlamayı kullanarak yazarsanız kullandığınız bu programla birlikte her açıdan bir bütün haline gelebilen ve mantığınıza  uygun iki farklı blok halinde programınızı  bölebilirsiniz. Bu sayede uzun, anlaşılması zor, kişiyi yoran ve karmaşık programların, bloklara ayrılarak daha kolay şekilde yazılması mümkündür. Bu sayede daha anlaşılır ve düzenli programalar ortaya çıkar.

– Yapısal programlama yordamsal programlamanın alt dalı olarak görülür. Ayrıca temel programlama tekniklerinden bir tanesidir.

– Yapısal programlama yordamsal programlamanın bir alt dalı olmasına rağmen bu ikisi sürekli birbirleriyle karıştırılır. Ayrıca bilmeniz gereken en önemli şeylerden birisi de yordamsal programlamaya kıyasla yapısal programın biraz daha gelişmiş olmasıdır. Yordamsal programlamada, program sadece fonksiyonları parçalıyor, yapısal programlarda ise işlevlere göre bir parçalama durumu söz konusu.

Sizler yapısal programlamadan faydalanmak istiyorsanız önce bunun nedenini bulmalı, kendinizi geliştirmeye ve donanımlı hale getirmeye çalışmalısınız. Böylece bu program sayesinde bizler için anlaşılması zor olan programları daha anlaşılır hale getirip öğrenmemizi kolaylaştırabiliriz.

Bir cevap yazın