yorumlayıcı

Yorumlayıcı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Programlama dillerinin ve bilgisayar programlarının bir kısmı yorumlayıcı yani interpreter kullanılarak çalışır. İnperter, yorumlayıcının İngilizce karşılığıdır. Derinlemesine bilgi sahibi olmayan insanlar derleyici ve yorumlayıcıları birbirine karıştırabilir ve bunları birbirinin yerine kullanabilir. Bunların karıştırılmasında her ikisinin de kullanıldığı ortak programlarında var olması etkili olur.

Eski nesil programlama dillerinin arasında da yorumlayıcı çalıştıranlar vardır. Dosyaları yorumlayıcıdan geçirerek baş kodlar elde edilir. Interprete, yorumlamak anlamına gelir. Editörlerde ya da programlarda kaynak kodlar hazırlanır. Programlar ile aynı ortam içinde olan yorumlayıcı aynı dizinde bayt kodlara dönüşür. Dosyanın açılıp, çalışabilmesi için programlama dili ile aynı ortama ihtiyaç duyulur. Taşınabilir bir özelliğe sahip değildir. Programları satır satır alır ve işler. Daha sonra aldığı verileri baş kod haline getirir ve kullanıma hazır hale getirir.

Hazırladığı veriler anlaşılabilirdir.  Taşınabilmesi için programlama dilinin *.lib, *.dll gibi desteklere ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bit taşınabilme özelliğinden bahsetmek yersiz olur.  Yorumlayıcı, genellikle kaynak kodları analiz etmek gibi faaliyetlerle zaman harcamaz. Ama işleyiciyi yürütmesi zaman alır. Dolayısıyla yavaş çalışır. Bir sorun çıkana kadar programı hatasız olarak çalıştırır. İlk problemin çıktığı noktada kendini durdurur. Hatayı düzeltmek için çalışmaya başlar. Böylece arada çıkan sorunun temizlenmesi daha kolay olur ve ayıklanabilir. Yorumlayıcı programını kullanan diller arasında: Python, Ruby, Java gibi diller vardır.

Kaynak kod ile birlikte girdileri de alır ve işler. Cihazlardaki işlemciye eş zamanlı olarak bir tane işlem yapabilir. Tek işlem yapabilmesinden dolayı çalıştırılmak istenen kod işlemciye tek tek verilir. Böylece sıralı bir şekilde işlem yapılır. Kaynak program ve veri girdisi (input), yorumlayıcıya girer ve program çıktısı (output) olarak çıkar. Hem derleyici hem de yorumlayıcı ile çalışan dillerden biri de BASIC dilidir. Yorumlayıcı, her programı çalıştıran bir kod üretmediği için elde edilen kodlar belli programların çalışmasında aktif bir rol oynar. Yüksek seviyeli olan programlama dilini makine diline evirerek açık ve anlaşılır bir hale gelmesini sağlar. Kodların üzerinden tekrar tekrar geçmez. Hata payı vardır.

Bir cevap yazın