yapısal programlama

Yapısal Programlama Nedir?

Kapsamlı programları, ufak parçalara bölerek yapılan çözümleme yöntemine yapısal programlama deniyor. Yapısal programlamada kullanılan her kodlama, her parça ve değişkenleri ötekilerden uzaklaştırılarak bağımsız fonksiyonlar şeklinde halledebilirsiniz. Ayrıca bu fonksiyonlara bir giriş noktasından veri vermeliyiz ve bir çıkış noktasından geri dönmesini sağlamalıyız.

Yapısal Programlama Nedir?

Bu programın teoreminin kökeni, geçmişte bilgisayarın yapılmasına öncülük etmiş olan von Neuman ‘ın program dillerinin sonucuna dayanan yapısal programlamasının bir ürünüdür.  Ortaya konulan bu teoreme bakılarak söylenebilir ki, hesaplayabileceğimiz her fonksiyonu, bir programlama diline üç türlü kontrol yapısı kullanarak yerleştirebiliriz. Bu kontrol yapıları ise şunlardır;

-Mantıksal Program Akışı

– Alt programın mantıksal bir değişkenin değerinin gerçek olan kadar çalışması.

-Sıralı çalıştırma

Yapısal Programlamanın bugün daha ünlü bir hale gelmesinin temeli ‘goto’ kelimesine dayanıyor. Bunun sebebi ise bu program sayesinde goto kelimesine olan bağlılık azalıyor. Bu durum yapısal programlamanın daha çok duyulmasına yardımcı oluyor.

Yapısal programı belirli bir zaman akışına göre sıralamaya yardımcı olan küçük kod parçaları vardır. Bu küçük kod parçalarının birbirinde farklı yapılarda olması mümkündür.

Yapısal Programa Diline Uymayan Programlama Dilleri

-COBOL

-FORTRAN

-BASIC

Yapısal Programlama Diline Uyan Programlama Dilleri

-Ada

-Java

-Pascal

-Javascript

Bunları göz önünde bulundurarak büyük olan programı, küçük parçalara bölmek ve modüler yapı içerisinde organize etmek gerekir. Ayrıca oluşturduğunuz bu yapılardaki modüller ve alt programlar sıralı bir biçimde çalışmalıdır.

Bir cevap yazın