Yapay zeka

Yapay Zeka Kullanım Alanları

Hemen hemen her yerde görebileceğimiz yapay zeka kullanım alanları; E-Ticaret  sitelerinden bize gelen bir sonraki satın alımlarımıza yönelik öneriler ,sanal alışverişler,konum verilerine ulaşarak gerek harita ve yol kullanımlarını örnekleyebiliriz. Bu örneklerde onca kayıtlar incelenir ve önceki tercihler analiz edilir ve bu yönde öneriler sunar.Uygulama alanları ise ses tanıma ,görüntü işleme,doğal dil işlemi ve muhakeme verilebilir.

Seste  bilgisayarın sesi tanıması ,harflere dönüştürülmesi ,anlayıp cevaplanması kolay olmamakla birlikte günümüz teknolojisinin ne kadar ileri boyutta olduğunu göz önüne sergilemektedir.Akıllı telefonlardaki sesli konuşma özelliğine Siri örnek verebiliriz. Hayatımızın içinde oldukça var olan bu örnek sesi daha iyi anlatmaktadır. Düşünün ki artık sesli mesaj çekilerek mesajları yazarak gönderen yapay zeka ürünlerini kullanıyoruz.

Görüntü işleme: Birçok  noktalarda kullanımı kolaylık sağlamaktadır. Görüntü sayesinde pikseller koda dönüşür ve tüm canlı cansız nesneler algılayarak hareket eden sürücüsüz araçlar yapılmaktadır.

Doğal Dil İşleme: Cümle algoritmaları geliştirilmektedir.Cep tefonlarındaki mesaj kısımlarında yazım alternatifleri örnek verilebilir.

Muhakeme : birkaç veriyi düzenleyerek en mantıklı rasyonel kararı vermekte bu yeteneğini kullanılır.Kısacası karşılaştırır,sorgular ve sonuç sunar.

Kullanım Alanları

Sağlıkta Kullanımı : Hayat kalitemizin en iyi seviyeye ulaştırmak ve sağlıklı şekilde devam ettirmek hepimizin en önemli ilk ihtiyacıdır. Yapılan araştırmalarda görünen yapay zekanın geliştireceği ve gelecekte bir çok ihtiyaca cevap verecek en büyük kullanım alanı olarak sağlık sektörünü göstermektedir. Bu noktada yapay zeka ve sağlık sektörü birlikte incelendiğinde en büyük noksanlık bilgilere erişimde yaşanmaktadır. Hastalardan düzenlenen veriler dönemsel olarak alınabilirse eğer;elde edilen veri tabanları tedavi sürecin kısaltılmasında gerek hastaya gerek sağlık kurumuna yardımcı olacaktır.Günümüzde hala üzerinde çalışmalar devam etmektedir.Gelecekte geliştirilen yapay zekalar sayesinde daha etkin çözümlere ulaşacağız.

Sürücülerin Geliştirilmesi:

Yapay zeka ile makine öğrenimi bilgi ile çalışıyorsa eğer,ne kadar bilgiye sahipsek o kadar işlevimiz artar.Gelecek zamanlarda artan bilgi sayesinde yapay zekanın kullanım alanı için geniş sürümlerde o kadar genişleyecektir.

Sesli Asistanlar:Sesle çalışan ve kişisel asistanlık yapan cihazlar gelecekte daha gelişim göstererek,diyaloglar oluşturularak kişisel ihtiyaçlarımıza yönelik çalışmalarda ilerleyecektir. Böylelikle yapay zeka ve makine öğrenimi daha iyi sevilere ulaşacaktır.

Perakende  : Doğru kullanımla birlikte yapay zeka tüm bu sektör için en büyük kaynak olacaktır.Gerçek hayatta kullanıcı deneyimleri yapay zeka ile birleşince daha verimli olacaktır.

İhtiyaca Göre Yapay Zeka: Makine öğrenimi henüz yeni olmakla beraber şimdiden konuşulmaya başlanmıştır.

Çevrimiçi Sohbet: Günümüzde genelde pazarlamacıların en çok üzerine çalıştığı ve yatırım yaptığı bilinmektedir.Müşteri ihtiyaçları hakkındaki sorular ile müşteri iletişiminizi güçlendirebilirsiniz.

İletişim :Tüm sektörlerin gelecekte kullanabileceği ve kazançlı çıkacağı için;insanların iletişim kurmalarında ve geliştirmelerinde yapay zeka oldukça yardımcıdır.

Otomotiv : Son yıllarda yapay zekada sınır tanımayan insanoğlu insansız araç konusundaki çalışmalarıda devam etmektedir.Bu  konuda sektörde yapay zekadan yararlanmaktadır.İleride oluşacak kaza risklerini azaltmak vb sebeple geliştirilmiştir.

Bunun dışında kullanım alanlarına sigorta, finans ,haritalama,kanserli hücrelerin tespitinde,erken teşhis ve tedavilerde,bitkilerin sağlık takibinde,nesne takip,sporda,sensör donanımlarında,bilgi teknolojilerinde,tekstilde,eğitimde,hukuki ,güvenlik sistemlerinde uygulanım alanlarından bazılarıdır.

Sağladıkları Faydalar

Yapay zeka sayesinde hata oranı azaltılarak minimum seviyeye çekilmektedir.

Mevcut kullanılan teknolojinin performansını artırır.

Dillerdeki çevirilerde yaşanacak engelleri ortadan kaldırmak.

Mevcut işlerde daha iyiye gidilmesi için analizler yapar.

İş takiplerini tamamen basite indirgediğinden faydalıdır.

Güvenliği sağlamada yapay zeka tam bir destekleyicidir.

Anlaşılan o ki teknolojinin insanoğlundan daha hızlı ilerlemesi ilk etapta bazılarımızı ürkütebilir. İnsana ve iş gücüne getirdiği sıkıntılar olacaktır. Belki gelecekte makinelerin ülkelerdeki yönetimi devraldığı filmleri yaşarız kim bilebilir?

Bir cevap yazın