Xbase

Xbase Nedir

Bilgisayar, çok parçalı ve her parçasının birbirinden farklı işlevi olan teknolojik bir alettir. Bilgisayar programcıları, program hazırlayabilmek için bu parçalara hakim olmalıdır. Hazırlanan programın ve bilgisayarın dili aynı olmalıdır. Dolayısıyla günümüzde yüzlerce bilgisayar diliyle hazırlanmış yüzlerce program vardır. Ancak bu dillerden bazıları;  çok yönlülük, eşsizlik ve kullanım kolaylığı  öne çıkan niteliklere sahip olması sayesinde dünya genelinde ün kazanmış ve en iyi bilgisayar dilleri arasına girmeyi başarmıştır.

Programlama dilleri; ağ yazılımları, sistem programlama, yapay zeka, iş uygulamaları ve bilimsel uygulamar gibi alanlarda kullanılır. Programlama dilleri kendi aralarında; makine dili, alçak seviyeli programlama dili, orta seviyeli programlama dili, yüksek seviyeli programlama dili ve çok yüksek seviyeli progralama dili şeklinde beşe ayrılırlar.

  • Makine Dili: En düşük seviyedeki programlama dilidir.
  • Alçak Seviyeli Programlama Dili: Sembolik makine dilidir.
  • Orta Seviyeli Programlama Dili: Makine diline çevrilebilirler. C. , Ada…
  • Yüksek Seviyeli Programlama Dili: Cobol, pascal…
  • Çok Yüksek Seviyeli Progralama Dili: görsel diller de denir. Basic, xbase…

Xbase programlama dili, hem çok yüksek seviyeli programlama dilleri arasında hem de veritabanı dilleri arasında dbase programlama dili ile yer almaktadır. Ancak yüksek ve çok yüksek seviyeli diller de ezberlenmesi gereken çok şey vardır. bu yüzden xbse  programlama dilini öğrenmek diğer dillere göre biraz zorlayıcıdır.

Ashton-Tate, dbase ile ilgili her şey tescilli olduğu için birçok klon yazılım satıcısına dava açmıştır. Bu eylemin bir etkisi, klon satıcılarının Ashton-Tate tarafından tutulan bi ticari marka olan dbase markasının isminin kullanılmasına engel olmuştur. Bunun sonucunda da “dbase” veya “dbase benzeri” anlamına gelen “xbse” markasının oluşturulmuştur. Dar bir şekilde önerilen bir isim olan “* base” veya “star base” yerine, bunun markadan daha da farklı olması için “xbase”in kullanımına  karar verilmiştir.

Xbase, dBASE programlama dili ve veritabanı formatlarından türetilen tüm programlama dilleri için genel bir terimdir. Bunlar bazen gayri resmi olarak dBASE “klonlar”olarak bilinmektedir. Kısaca  xbase programlama dili, dbase dilinin türevlerinden biridir.

XBASE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER: 1987 yılında, dbase’i taklit eden ve gittikçe artan  “klon” yazılım ürünleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu ürünlerin her birinin kendine özgü desteklenen dil özellikleri ve sözdizimi kümesi vardı. Bu nedenle, bir dBASE benzeri ürünle geliştirilen kodu başka bir üründe çalıştırmak için taşımak genellikle çok zordu. (Bu, c veya COBOL gibi eski programlama dillerinin aksine, yayınlanmış resmi standartlar nedeniyle, dikkatli bir şekilde geliştirilmiş kodun çok çeşitli yazılım ortamlarında çalıştırılabilmesiydi.)

1993 yılında, Xbase Referans el kitabı yayınlaşmıştır. Yazılım şirketleri, yayınlanan el kitaplarını bölümlere ayırmaya, komutları ve  işlevleri de birbirinden ayırmaya yönelik kararlar vermiştir. Verilen bu kararlar sonucu el kitabı iki veya üç farklı el kitabına bölünmüştür. Topluluk, neyin ne olduğunu ve hangi el kitabının göz önünde bulundurulması gerektiğine de karar vermeye çalışmıştır. 1980’lerde ve 90’lı yılların ortalarında xBase, mikrobilgisayarlarda kullanılan ve ilk tercih edilen programlama dillerinden biridir.

      XBASE KULLANIM ALANLARI:  Bilgisayarlar için finansal ve iş yönetici yazılımının çoğunluğu bir xBase klonu yazmaktadır. Bununla birlikte, 90’ların sonlarında ve hatta günümüzde bile muhasebe paketleri gibi birçok  finansal uygulamaları xbase halletmektedir. Xbase’nin bir diğer özelliği ise, veritabanı dosyalarını okumak ve yazmak için basit bir SQL arayüzü sağlamasıdır.

Xbase programlama dili için temel olarak ise şunları demek mümkündür: Xbase programlama dilinin, sıralı veya rastgele dizilmiş dosyalara erişme ve kaybolmuş veritabanlarına yeniden ulaşmak gibi farklı özellikleri vardır. Özellikle çok yüksek seviyeli dillerin sahip olduğu ve bu dilleri diğer dillerden üstün kılan bu yetenek sayesinde xbase programlama dili en iyi programlama dilleri arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca Xbase başta finans ve muhasebe olmak üzere geçmişten günümüze kadar, birbirinden farklı birçok alanda sıklıkla tercih edilen bir programlama dilidir.

Bir cevap yazın